Oasb

oasb.sk je webová stránka, ktorú spravuje Obchodná akadémia Sabinov. História Obchodnej akadémie v Sabinove siaha do 60. rokov minulého storočia. Dňa 1. septembra 1960 sa do budovy bývalého ONV v Sabinove presťahovala Stredná poľnohospodárska technická škola - odbor ekonomika poľnohospodárstva zo Stropkova. Bezprostredným dôvodom umiestnenia tejto školy v Sabinove boli nevyhovujúce priestorové možnosti v Stropkove a excentrická poloha jej bývalého sídla.

Pôvodný zámer štátnych orgánov počítal s výstavbou nových školských budov a internátu na sídlisku III. v Prešove a s integráciou SPTSŠ hospodárskej Sabinov a SPTSŠ - hospodárskej v Bijacovciach. V roku 1967 sa však škola z Bijacoviec presťahovala do vhodných priestorov SPTS v Spišskej Novej Vsi. V tom čase bolo rozhodnuté, že výstavba SPTSŠ hospodárskej v Prešove sa nebude realizovať.

Priestorové problémy (najmä ubytovacie) na SPTŠ - ekonomickej a SOU v Sabinove sa mali riešiť výstavbou spoločného internátu s kapacitou 400 ubytovacích miest, telocvične, školskej jedálne, dielní a bytu pre učiteľov. Na tento účel bolo vybraté aj stavenisko, ale po augustových udalostiach v roku 1968 a obmedzení investičných prostriedkov pre školstvo sa stavba nerealizovala. Preto sa budova bývalého ONV v Sabinove čo najviac prispôsobila potrebám vyučovania zriadením odborných učební ekonomiky, strojopisu, cudzích jazykov a pod.

Výstavba školského lyžiarskeho strediska v Drienici sa uskutočnila v rokoch 1969 - 1974 z mimoriadnej iniciatívy pracovníkov školy, členov ZRPŠ a žiakov pod vedením riaditeľa Juraja Štoffa. Počas výstavby strediska získala škola značnú podporu od VSL KNV, a tak od novembra 1974 slúžilo svojmu účelu. Okrem toho sa využívala aj ako súčasť domova mládeže s komfortnejším ubytovaním.

V školskom roku 1980/81 došlo k zlúčeniu SPTS - hospodárskej a SPTS - pestovateľsko-chovateľskej v Orkucanoch. V tom čase mala hospodárska škola 8 tried s priemerným počtom 34-36 žiakov na triedu. Stredná škola v Orkucanoch mala 4 triedy denného štúdia a 1 triedu doplnkového štúdia. Vedenie školy zostalo na SPTŠ - pestovateľsko-chovateľskej. Integrácia oboch subjektov výrazne posilnila záujem o štúdium študijného odboru pestovateľ - chovateľ, čo sa prejavilo v náraste počtu žiakov tohto študijného odboru. Zmeny v štruktúre národného hospodárstva a predovšetkým v poľnohospodárskej výrobe v porevolučných rokoch vyvolali aj potrebu inej orientácie študijných odborov.

A tak sa SPTS - poľnohospodárska ekonomika r. 1994 transformovala na obchodnú akadémiu. Poslední absolventi SPTŠ - odboru ekonomika poľnohospodárstva ukončili štúdium v školskom roku 1996/97. Naopak, prví absolventi Obchodnej akadémie v Sabinove úspešne ukončili štúdium v roku 1998. Za takmer päťdesiat rokov svojej existencie si SPŠE získala nielen dobré meno v širokej verejnosti, ale aj trvalý záujem študentov o štúdium na nej.

Dnes sa Obchodná akadémia v Sabinove radí medzi moderné európske školy s výborným uplatnením absolventov na trhu práce a vysokých školách. Vzdelávanie v duchu humanizmu a demokracie pod vedením odborne zdatných pedagógov je najlepším predpokladom ďalšieho rozvoja školy. V súčasnosti študuje na obchodnej akadémii 302 žiakov v 9 triedach. Škola sa úspešne etablovala v oblasti terciárneho vzdelávania. V dvoch triedach študuje 56 žiakov v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu sociálno-právnej činnosti. V novom školskom roku plánuje riaditeľstvo školy rozšíriť študijný program školy o oblasť cestovného ruchu , pre ktorú má sabinovský región veľmi dobré predpoklady.

Ľudia, myšlienky, služby a produkty, ktoré nie sú určené len na jedno použitie.
Beneko: Eko" predstavuje náš ekonomický a ekologický ekosystém.

Beneko je cirkulárny ekosystém ľudí, myšlienok, služieb a produktov, ktoré nie sú určené len na jedno použitie. Mnohí sa domnievajú, že zdravý a obehový život je drahší. Naša aplikácia ukazuje, že môžete ľahko ušetriť peniaze a pritom byť cirkulárni.

Beneko je nákupná aplikácia, ktorá používateľom umožňuje, aby už nikdy neplatili plnú cenu za smartfón alebo príslušenstvo. Beneko vám umožňuje platiť len za to, čo naozaj používate. Keď ho prestanete používať, vráťte ho na ďalší predaj z druhej ruky alebo recykláciu.

Za nízky mesačný poplatok sa môžete pridať k viac ako 2 miliónom zákazníkov a využívať prémiové služby, doživotnú starostlivosť a záruku v 28 krajinách. A nakoniec, dajte druhý život starej elektronike pred jej zodpovednou recykláciou. Navyše pri vrátení starých výrobkov získate späť pridanú hodnotu. Investovaním nepoužívanej elektroniky do ekologických projektov môžete získať zelené dividendy.

Našou víziou je vytvoriť kruhovú platformu, kde si používatelia môžu predplatiť akýkoľvek produkt alebo službu a platiť len jeden mesačný poplatok. Či už ide o najnovší smartfón, spotrebič do domácnosti, 5G pripojenie, televíziu, streamovaciu službu alebo poistenie auta a zdravia, prístup ku všetkému získate za cenu. Od používateľa vyberáme len fixný členský poplatok. Efektívne tak šetríte stovky eur a zároveň ste úplne okrúhli. Jednoduchý prístup k najžiadanejším produktom, pričom platíte len za to, čo skutočne využívate.

Najlepšie produkty, najlepšie ceny! Tu je návod:

Spoločnosť Beneko je zodpovedné trhovisko, ktoré sa zaviazalo pracovať na udržateľnej budúcnosti pomocou obchodného modelu PaaS (Products as a Service) a fungovania v rámci obehového hospodárstva. Týmto spôsobom rieši niektoré z najškodlivejších environmentálnych problémov spôsobených nadmernou spotrebou, nadmerným odpadom a konkrétne elektronickým odpadom. Používateľom ponúkajú alternatívu k tradičným trhoviskám tým, že poskytujú ekologické a udržateľné nakupovanie, ktoré zákazníkov odmeňuje absolútne najnižšími cenami.

Myšlienka tohto inovatívneho obchodného modelu je jednoduchá: spotrebitelia využívajú malý poplatok za služby, aby získali prístup k používaniu elektronických zariadení a zohrávali aktívnu úlohu pri používaní technológií šetrnejších k planéte, pričom šetria peniaze a platia len za to, čo používajú.

"Nielenže pomáhame spotrebiteľom získať výhodné ponuky a predať ich použité zariadenia za najlepšiu možnú cenu, ale zodpovednou recykláciou nechcených zariadení vrátených od spotrebiteľov zároveň znižujeme množstvo elektronického odpadu." Štefan Ďurina - zakladateľ.

Ale aké výhodné sú tieto ponuky? Poďme to zistiť!

Nižšie vyplňte zoznam na stiahnutie niektorých najobľúbenejších produktov medzi existujúcimi používateľmi aplikácie Beneko.

Hoci sú ceny orientačné, tento zoznam ukazuje významnú hodnotu, ktorú spoločnosť Beneko poskytuje svojim používateľom. Ak chcete získať ponuky v reálnom čase, môžete si stiahnuť aplikáciu a prezerať si katalóg výrobkov alebo použiť funkciu "Zoznam želaní" na získanie ponuky na konkrétne výrobky, ktoré by ste chceli mať.

AKO TO FUNGUJE:

V rámci modelu "nakupuj, používaj, vráť" majú zákazníci istotu, že už nikdy nebudú musieť platiť plnú cenu za svoju obľúbenú elektroniku. Malý servisný poplatok vo výške 5 eur mesačne, účtovaný štvrťročne, poskytuje používateľom prístup k vysoko zľavneným ponukám vo vnútri aplikácie Beneko a zároveň im poskytuje kvalitné služby, ako je doživotná záruka a oprava ich zariadení v nasledujúci pracovný deň.

Spoločnosť Beneko je nielen udržateľnejším riešením našej neustále rastúcej spotreby technológií, ale aj cenovo dostupnejším spôsobom, ako môžu spotrebitelia používať najnovšie zariadenia a sledovať novinky na trhu. Namiesto všetkých priamych nákladov, ktoré sú spojené s nákupom zariadení, používatelia so službou Beneko jednoducho zaplatia zálohu a pokiaľ je ich účet aktívny, môžu produkty používať tak dlho, ako by chceli.

Používatelia majú tiež jedinečnú slobodu vrátiť svoje zariadenie kedykoľvek sa rozhodnú a získať pomernú náhradu zálohy na základe dĺžky používania zariadenia. V skutočnosti tento model umožňuje používateľom platiť len za to, čo skutočne používali, nikdy nie plnú cenu výrobku.

Čo sa stane so zariadeniami po ich vrátení? Spoločnosť Beneko zabezpečuje, že každé vrátené zariadenie sa zodpovedne recykluje alebo dostane nový domov prostredníctvom trhu s použitými zariadeniami, takže cyklus udržateľnosti môže pokračovať, zatiaľ čo používatelia dostanú späť ďalšie peniaze.

Upozornenie: ak používatelia nezaplatia servisný poplatok, ich účet sa bude považovať za neaktívny. V tomto okamihu bude potrebné vrátiť všetky výrobky spoločnosti Beneko a záručné služby sa zrušia.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si stránku https://www.beneko.com alebo si stiahnite aplikáciu Beneko.

Tieto ponuky si môžete stiahnuť ako súbor PDF alebo zobraziť ako samostatnú stránku:

V súčasnosti sa oasb.sk pripojil k spoločnosti Beneko, aby sa stal kruhovým ekologickým trhoviskom. Beneko a oasb.sk spolupracujú na vytvorení čistého a ekologického obchodu.

Dôveruje nám viac ako 1 000 000+ klientov.

Objavte viac na stránke Beneko.com

Sme kruhový


Nový spôsob vlastníctva smartfónu so zameraním na obehové hospodárstvo. V spoločnosti Beneko sa postaráme o všetky zariadenia a gadgety vo vašej domácnosti. Teraz sa aj vy môžete stať súčasťou nášho kolektívu: Tu získate doživotnú starostlivosť o všetky svoje výrobky a záruku, že ich prevezmeme späť v akomkoľvek stave a ďalej ich zodpovedne predáme alebo recyklujeme. Potom môžete vyskúšať ďalšie použité alebo nové výrobky.

Informácie


Beneko.com LLP

The Business Resource Network, 53 Whateley’s Drive, Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom, CV8 2GY

EU VAT: GB332037441

info@beneko.com
+442035984593